PLAN LEKCJI LICEUM

PONIEDZIAŁEK

Lp. I KLO II KLO III KLO
1 WF WF
2 WF WF
3 j. ang. R 3 Matem. ACz 7 j. pol. R 5 / hist. i społ. 4
4 WOS AM 3 Matem. ACz 7 Przyr. BK 5
5 p.p. 3 GZW 4 j. ang. 5
6 Matem. ACz 3 Chemia R 4 / EDF 5 / j. ang. (J+Z) 6 EDF 5 / j. ang. 6
7 j. niem. 3 Chemia R 4 /

hist. R 1

j. polski 5
8 – / hist. R 1

Pedagog szkolny (gimnazjum) od 8:15 – 8:45 i od 10:45-11:15 – sala nr 2.

WTOREK

Lp. I KLO II KLO III KLO
0
1 Hist. 5 / geogr. R 3 Hist. R 5 /

geogr. R 3

2 Matem. ACz 3 j. polski R 4 /

hist. i społ. 8

Hist. R 5 / matem. R
3 Hist. MW 3 j. polski R 4 /

hist. i społ. 8

j. ang.  5
4 j. polski 3 Matem. ACz 7 Matem. HP 5
5 Fizyka 3 j. polski 4 Matem. HP 5
6 GZW 3 Hist. R 4 GZW 5
7 Przyr. MW 4
8

Pedagog szkolny (gimnazjum) od 11:40 do 12:35 – sala nr 2.

 ŚRODA

Lp. I KLO II KLO III KLO
1 Biol. R 4 /

WOS R 3

2 j. ang. 2 /

j. ang. 8

Biol. R  4 /

WOS R 3

3 Religia 5 j. ang. 7 /

j. ang. 3

j. polski 4
4 j. niem. 3 Matem. ACz 7 Hist. R 5
5 Matematyka 3 j. ang. 6 /

j. ang. 7

j. niem. 5
6 j. polski 3 Chemia 4 / WF Hist. R 5
7 WF AF / RM

/ Rew. MW

Chemia R 4 / – WOS R 5
8 WOS R 5

1 i 2 godzina lekcyjna – Biblioteka – sala nr 5.

Pedagog (liceum i technikum) od 11:50 do 12:25 – sala nr 2.

CZWARTEK

Lp. I KLO II KLO III KLO
0 Inf. 6
1 Biol. 3 j. polski 5
2 EDB 3 Biol. R 4 j. polski 5
3 Rew. MW j. polski 4 j. ang. 5
4 p.p. 3 j. polski 4 WF
5 Hist. MW 3 j. ros. 4 / j. niem. 6 j. polski R 5 /

matem. R 7

6 j. polski 3 j. ros. 4 / j. niem.7 WOS R 5 / geogr. R 8
7 – / Rew. 2 WOS R 7 /

j. ros. -D 1 / geogr. 3

Matem. R
8 Geogr. R 3
9

7 i 8 godzina lekcyjna – Biblioteka – sala nr 5.

Pedagog (liceum i technikum) od godz. 9:50 do godz. 10:20 – sala nr 2.

PIĄTEK

Lp. I KLO II KLO III KLO
0
1 WF RM Biol. R . 4 / j. polski R 5 / geogr. R 3 Geogr. R 3
2 WF RM Hist. i społ. 4 / przyr.3 Matem. HP 7
3 Chemia MW 3 j. ang. 6 / j. ang. 7 j. polski 5
4 Geogr. 3 j. polski 4 Religia 5
5 j. polski 3 Religia 6 Matem. HP 5
6 j. ang. 4 /

j. ang. 7

Religia 6 j. polski R 5 /

geogr. R 3

7 j. ang. zajęcia wyrównawcze MS 5 Przyroda 3 / j. ang. zajęcia wyrównawcze MS 5 / j. ang. (Z+J) 6
8

 

Pobierz