Patron

Św. Stanisław Kostka (1550 – 1568)

AD MAIORA NATUS SUM – DO WYŻSZYCH CELÓW JESTEM STWORZONY, takie motto życiowe św. Stanisława nie oznaczało z pewnością ziemskiej popularności, zabiegania o ludzkie uznanie, ale twardą walkę ze sobą i z przeciwnościami, które zagrażały jego życiowemu powołaniu – pragnieniu oddania wszystkiego Jezusowi. Święty odniósł sukces dzięki silnemu i zdecydowanemu charakterowi oraz otwartemu sercu, w którym Bóg mógł objawić moc swojej łaski.
Urodził się w Rostkowie koło Płocka, w szlacheckiej rodzinie (herbu Dąbrowa). Mając czternaście lat, wraz ze starszym bratem, udał się do Wiednia, gdzie uczęszczał do cesarskiego Gimnazjum prowadzonego przez jezuitów. Czyniąc postępy w nauce, dbał równocześnie o pogłębianie życia religijnego. W 1565 roku ciężko zachorował. Podczas choroby doznał pierwszych łask mistycznych, związanych z jego głębokim nabożeństwem do Maryi. One pomagały Świętemu dokonywać wyborów co do swojej przyszłości, którą widział wyraźnie w powołaniu zakonnym. Plany wstąpienia Świętego Stanisława do zakonu napotkały na zdecydowany sprzeciw rodziny. Z tej przyczyny 1567 r. potajemnie uciekł z Wiednia i pieszo dotarł do Drylingi w Bawarii. Tam spotkał się ze św. Piotrem Kanizym, który przewidując dalsze protesty rodziny Stanisława, skierował go do Rzymu. W Wiecznym Mieście Stanisław zrealizował wolę Bożą i swoje największe pragnienie zostania zakonnikiem.Bardzo szybko okazał się młodzieńcem wyjątkowo dojrzałym i rozmodlonym.
W sierpniu 1568 roku zachorował na malarię i po kilku dniach w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zmarł. Mimo młodego wieku cieszył się opinią człowieka żywej wiary i gorącej miłości do Chrystusa. W 1626 roku papież Benedykt XII włączył Stanisława do grona Świętych. Na początku XX wieku Święty Stanisław Kostka został ogłoszony patronem polskiej młodzieży.
Od 2002 roku jest patronem naszego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie.