Historia szkoły

Historia szkoły

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. Stanisława Kostki istnieje od 1 września 2003 roku, wcześniej jako szkoła niepubliczna, zaś 1 września 2006 roku uzyskała tytuł szkoły publicznej.
Kształcimy w oddziałach:
– klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie i historią;
– klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim;
– klasa językowo-turystyczna z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie i językiem angielskim;
– klasa geograficzno-matematyczna z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim.
Przedmioty uzupełniające: edukacja filmowa, przyroda, historia i społeczeństwo, ekologia.
Realizujemy moduły z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w języku angielskim.

Publiczne Gimnazjum SPSK w Kutnie powstało 1 września 2007 roku.

Technikum SPSK w Kutnie powstało 1 września 2012 roku. Kształci w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy. Nowe kierunki to technik prac biurowych, technik hotelarstwa.

Dyrektorem szkół jest mgr Barbara Karczewska.
Na co dzień nauczyciele, wychowawcy i dyrekcja szkół podkreślają misję szkół katolickich, mówią o wartościach chrześcijańskich, starają się być dobrym przykładem dla swoich uczniów.