MATURA 2019

Matura 2019

Egzaminy ustne – od 9 do 22 maja 2019 r. (zgodnie z harmonogramem szkoły)

Egzaminy pisemne:

6 maja – język polski (PP – 9:00); język polski (PR  – 14:00);

7 maja – matematyka (PP – 9:00);

9 maja – matematyka (PR – 9:00);

8 maja – język angielski (PP – 9:00); język angielski (PR – 14:00).

Pozostałe przedmioty od 10 – 23 maja 2019 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku dostępny w załączniku:

 

Pobierz