EGZAMIN ZAWODOWY 2019

Egzaminy zawodowe od 17 czerwca do 3 lipca 2019 r. (część pisemna i część praktyczna)