Rekrutacja 2019/2020

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 LICEUM I TECHNIKUM Rekrutację prowadzimy drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej. Adres strony systemu rekrutacji: https://lodzkie.edu.com.pl Harmonogram rekrutacji elektronicznej ● 13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 Więcej